Ảnh chụp từ Lens Canon EF-M 11-22mm F/4-5.6 IS STM

Canon EF-M 11-22mm F/4-5.6 IS STM có từ năm 2013, đây là ống kính dành cho dòng máy ảnh không gương lật Canon EOS M. Ống kính này rất tiếc là chưa được đưa về Việt Nam do thị trường máy ảnh không gương lật của Canon lúc đó chưa phát triển mạnh. Tuy nhiên đây lại là một ống kính zoom góc rộng chất lượng vô cùng tốt và hữu ích trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này mời các bạn xem qua một số ảnh chụp từ ống kính Canon EF-M 11-22mm F/4-5.6 IS STM.

Bộ ảnh được chụp từ Canon EOS M6 Mark II:

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 01

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 02

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 03

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 04

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 05

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 06

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 07

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 08

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 09

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 10

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 11

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 12

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 13

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 14

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 15

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 16

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 17

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 18

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 19

ảnh chụp từ Canon EF-M 11-22mm F4-5.6 20